Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll
Meny Stäng

Staden Sundsvalls grundande

Detalj ur interimspriviliegierna

Detalj ur interimsprivilegierna från 1621.
Källa: Riksarkivet

Sundsvall var en av sex norrländska städer som grundades under åren 1620-1622. Staden Sundsvall fick till en början interimsprivilegier som utfärdades av riksrådet Johan Skytte och undertecknades av fyra statsråd den 23 augusti 1621, det datum som räknas som stadens grundande. Kungen, Gustaf II Adolf var i Ryssland och krigade och kunde inte själv underteckna privilegiebrevet.

Interimsprivilegierna gällde till 1624, då kungen återkom till Sverige och undertecknade privilegiebrevet.

Staden hade sin ursprungliga placering på mark som ägdes av byarna Sund, Köpstaden och Åkersvik. På dagens kartor hittar vi här Åkroken och stadsdelen Västermalm. Men redan1648 beslutade drottning Kristina att staden skulle flyttas en dryg kilometer österut till den plats där stenstaden ligger idag.

Interimsprivilegier från den 23 augusti 1621

Privilegiebrev från den 15 april 1624

Läs mer:
Svante af Sandeberg: Strödda blad ur Sundsvalls stads historia 1621-1721, del 1-4

Svante af Sandeberg samlade också avskrifter av dokument  från 1600-talet i sin skriftserie Kommunala stadgar och andra handlingar rörande Sundsvalls stad. Här finns bland annat en avskrift av privilegiebrevet från 1624.

Samlingssidan Staten, staden och kommunen

Initiativet till bokverket Sundsvalls Historia del I-V, togs av stadsfullmäktiges jubileumskommitté inför 300-års jubileet och gavs ut under åren 1921-1943.

Vill du veta hur Sundsvall firade sitt 300-års jubileum 1921? I Sundsvallsminnens databas finns artiklar från de lokala tidningarna som berättar om jubileumsfesten och om den stad som firade sitt 300 års jubileum. Artiklar

Filmarkivet har en kort film från 300-års jubileet. Den ingår i en längre kavalkad av filmer och 3,50 in i filmen finns bilder från Sundsvall.