Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll
Meny Stäng

Krigsåren 1914-1918

Grönsaksodling i Skönvik, 1917.
Bildkälla: Sundsvalls museum

Sverige deltog inte i Första världskriget men människors liv och vardag påverkades ändå. Avspärrningar och ransoneringar minskade tillgången på livsmedel och det blev svårt för många att ens få tag i det nödvändigaste. Det var brist på det mesta, som till exempel kläder, skor, bränsle och fotogen.

Våren 1917 var bristen på den så livsnödvändiga potatisen stor. I april var det hungerdemonstrationer i hela landet. På några orter, bland annat i Ådalen gick det så långt som till kravaller. I Sundsvall med omnejd gick det lite lugnare till men också här var det protester och oroligheter.

Stigande levnadsomkostnader ökade kraven på höjda löner och olika grupper bildades för att med gemensamma krafter höja lönerna. En av dem var 1917 års arbetarkommitté i Medelpad. De första besluten som kommittén tog handlade om lönefrågor och att ansöka hos kommunal- och kyrkostämmor om hjälp med olika åtgärder för lindring av nöden. För utredning om olika tillfälliga lönetillägg till stadens tjänstemän bildades Dyrtidskommittén.

I början av juli 1917 öppnades folkköket som serverade mat till behövande.

I Sundsvallsminnens databas finns några av källorna till kunskap om krigsårens krisåtgärder. Mer om olika krisåtgärder, länkar till artiklar i de lokala tidningarna och tips om hur du kan få veta mer om krigsåren 1914-1918 hittar du i listen till vänster.

 

Läs mer:
Krisåtgärder, artikel