Lokalsamhälle

Promenad över Stora Torget. Fotograf: Okänd Bildkälla: Sundsvalls museum

Promenad över Stora Torget.
Fotograf: Okänd
Bildkälla: Sundsvalls museum

När utfärdades Sundsvalls Vattenklosett-stadga och vad gjorde Hästuttagningsnämnden? Vill du veta mer om idéerna och besluten som har format staden och de människor som har levat här så är det under temat lokalsamhälle som kan du börja söka svaren på dina frågor.

Temat Lokalsamhälle innehåller främst material från olika kommunala verksamhetsområden men här finns också noteringar från statliga och kyrkliga verksamheter. Du kan även läsa om de föreningar och företag som har ägnat sig åt gemensamma angelägenheter, till exempel föreningar som arbetat med sociala frågor som barnhem och daghem.

Här finns uppgifter om många intressanta och spännande verksamheter och bra sökingångar för dig som är intresserad av vem och vilka beslut som har fattas i olika frågor.