Polis, brandkår och försvar

Släckning av brand. Fotograf: Okänd Bildkälla: Sundsvalls museum

Släckning av brand.
Fotograf: Okänd
Bildkälla: Sundsvalls museum

De olika verksamheter som beskrivs här har inget annat gemensamt än att de finns eller har funnits till värn eller nödvärn för det lokala samhällets fundament och för medborgarnas säkerhet: mot bränder, mot katastrofer, mot brottslighet och ibland även mot ett sönderfall av själva samhällsordningen.

Här kan du bland annat läsa om hur det äldre systemet med ”Frivilliga brand- och räddningscorpsen”, kvartersmän och nattvakter växer in i Sundsvalls offentliga stadsförvaltning, om skorstensfejare, landstormen, krisåtgärder och andra insatser under orostider.

Läs mer:
Polis, brandkår och försvar, anteckningar

Från borgarcorps till räddningstjänst – artikel
Försvar och beredskap – artikel
Polis och ordningsväsen – artikel