Reinhold Olsson 1900-1986

Reinhold Olsson Fotograf: Okänd Bildkälla: Föreningsarkivet Västernorrland

Reinhold Olsson
Fotograf: Okänd
Bildkälla: Föreningsarkivet Västernorrland

Reinhold Olsson arbetade som ung vid sågen i Skönvik och studerade vid Brunnsviks folkhögskola åren 1926-1927.

Han började tidigt arbeta vid Nya Samhället/Dagbladet, där han senare fick anställning som kulturredaktör. Under några år var han även politiskt engagerad och satt i fullmäktige och skolnämnden i Sköns kommun.
 
Reinhold Olsson hade en stor kännedom om sundsvallsområdets arkivförhållanden. 1943 var han initiativtagare till bildandet av Arbetarrörelsens distriktsarkiv i Medelpad som var en föregångare till Föreningsarkivet Västernorrland.
 
Som författare har han främst skrivit om sundsvallsdistriktets fackliga och industriella historia. Förutom ett stort antal artiklar, publicerade han också mellan åren 1944-1972 ett tjugotal större arbeten inom detta område.
 
År 1949 utkom boken ”Norrländskt sågverksliv under ett sekel” till 100-årsminnet av den första ångsågens tillkomst i Tunadal. Den räknas som Reinhold Olssons huvudarbete.
 
Våren 1971 promoverades han till hedersdoktor vid Uppsala universitet.