Nils August Flodén 1889-1984

Nils August Flodén. Fotograf: Norrlandsbild/Tore Persson Bildkälla: Sundsvalls museums fotoarkiv

Nils August Flodén.
Fotograf: Norrlandsbild/Tore Persson
Bildkälla: Sundsvalls museum

Nils August Flodén, född 1889, tog studentexamen vid Sundsvalls läroverk 1908 och efter en kort tids studier i juridik vid Uppsala universitet under läsåret 1908-1909 återvände han hem till Attmar för att följa släkttraditionen och bli bonde.

Flodén hade flera kommunala förtroendeuppdrag och flera uppdrag inom föreningslivet. Han var bland annat ordförande i Attmars kommunalstämma och kommunalfullmäktige, initiativtagare till Medelpads-Norra Hälsinglands Mejeriförening och under flera årtionden djupt engagerad inom hembygds- och spelmansrörelsen.

Nils August Flodén debuterade 1916 med ”Äventyr” en samling natur- och kärlekslyrik. Han publicerade tillfällighetsvers och dikter på attmarmål och var medarbetare på kultursidorna i Sundsvalls Tidning och Östersunds-Posten.

Som författare har han främst skrivit om sågverksägarna i Sundsvallsdistriktet, bondekooperationen i Medelpad, Attmars historia och Sundsvalls industrihistoria.

Nils August Flodén promoverades till hedersdoktor vid Uppsala universitet 1979.

Läs mer:
Nils August Flodéns arkiv