Byggnader

Storgatan från Strandgatan, 1955. Fotograf: Curt Assarsson Bildkälla: Sundsvalls museums fotoarkiv

Storgatan från Strandgatan, 1955.
Fotograf: Curt Assarsson
Bildkälla: Sundsvalls museums fotoarkiv

Stadens byggnader präglas framför allt av funktion, läge och tidens ideal. Bostadsbebyggelsen dominerar naturligtvis, men det finns också stora områden med industriell bebyggelse. Inne i centrum finns hus med olika funktioner, en byggnad kan innehålla butiker, kontor och bostäder. Ju längre ut från centrum vi kommer, desto mer homogen blir husens funktion. I Sundsvall finns exempel på arkitekturens alla dominerande stilar från 1800-talet nystilar till det sena 1900-talets postmodernism. Varje byggnad är dock unik och har sin egen historia.