Giovanni Lindeberg 1883-1969

Giovanni Lindberg Fotograf: Okänd Bildkälla: Sundsvalls museums fotoarkiv

Giovanni Lindberg
Fotograf: Okänd
Bildkälla: Sundsvalls museums fotoarkiv

Hilding Fredrik Giovanni föddes i Gryt, Östergötland den 30 december 1883. Studier i Uppsala ledde till mångårigt arbete på olika folkhögskolor i landet. Han undervisade och föreläste på Ålsta folkhögskola i Fränsta 1908 och även senare under sina sundsvallsår.

Lindeberg arbetade som läroverksadjunkt i Sundsvall 1927-1948, gav ut diktsamlingar och essäer och medverkade som recensent i Sundsvalls Tidning.

Giovanni Lindeberg avled den 11 oktober 1969 i Sköns församling.