Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll
Meny Stäng

Svea

År 1906 flyttade stadens godtemplare in i sitt nybyggda ordenshus på Köpmangatan 9. Deras tidigare lokal, den provisoriska träbyggnaden på Köpmangatan 36, stod nu tom. Där startade skohandlaren P. E. Welin tillsammans med Gottfrid Nilsson stadens andra biograf, Kinematografen Svea den 11 november 1906. Vid starten visades hela tio nummer av ”kolorerade och roande lefvande bilder”. Enligt annonsen var maskinerna de modernaste och bästa för den tiden och biljettpriset var 35 respektive 25 öre för vuxna samt 15 öre för barn.

Kinematografen Svea. Fotograf: Okänd Bildkälla: Sundsvalls museum

Kinematografen Svea.
Fotograf: Okänd
Bildkälla: Sundsvalls museum

I den bristfälliga lokalen med plats för ungefär 200 personer visades korta dokumentära eller komiska filmer omväxlande med musik- och sångnummer. Bland annat ska en ung Ernst Rolf ha uppträtt på Svea 1910. Något som även lockade till besök var de lokalt producerade filmerna. Här kunde man få se Sundsvalls brandkår rycka ut, Karnevalsfesten i Folkets Park eller Badlivet i Fläsian. Men träbyggnaden var utdömd och skulle rivas. Den lyckades dock hanka sig fram till år 1912 då biografen kunde flytta in i sitt nya hus i vid Esplanaden.

Lördagen den 6 april 1912 invigdes Biograf-Teatern Svea. Den första föreställningen bestod av det barnförbjudna skådespelet ”En moder tvekar icke” eller ”Från mörker till ljus” i tre akter. Herr Adolf Englund uppträdde med egna kompositioner. Biljettpriset var på parkett 30 öre för vuxna samt 15 öre för barn och på läktaren 50 öre för vuxna samt 25 öre för barn.

Den nya Sveabiografen har ritats av arkitekt Ragnar Östberg från Stockholm. Det tempelliknande huset har högt, brant tak och en vacker ingång från gaveln. Vid starten upptogs större delen av byggnaden av ett enda rum, biografsalongen, med 450 sittplatser fördelade på salongen och en rymlig läktare. Biografduk saknades så filmen fick visas direkt på en vitmålad fondvägg. Invändigt hade biografens väggar och tak dekorationer med sagomotiv målade av stockholmskonstnären Yngve Lundholm som hade god hjälp av Gustaf Walles från Sundsvall. En rymlig entré innehöll två biljettkontor, toaletter samt kapprum.

Våren 1916 övertogs Svea av ett konsortium med bland annat den norrländske biokungen Bror Abelli. Svensk Filmindustri SF övertog biografen 1922 och drev den sedan till dess nedläggning.

Sommaren 1932 ombyggdes och renoverades Sveabiografen. Maskinrummet utvidgades och gjordes mer brandsäkert. Den gamla filmanläggningen byttes och salongen fick nya, bekväma bänkar. Sommaren 1943 genomgick biografen ytterligare en förändring. Den fick då en ny biljettkiosk, en ny ridå och de gamla bänkarna ersattes av mjuka sköna fåtöljer i manchester. Biografens antal sittplatser utökades nu till 575.

I början av december 1986 visades den sista föreställningen på Svea. Det var filmen ”Jönssonligan dyker upp igen” som fick avsluta biografens långa verksamhet. Svea fick därefter namnge Filmstadens salong 5 där även Sveasalongens lampetter sattes upp.

Biografen Svea byggnadsminnesförklarades 1988 och är en av de äldsta och bäst bevarade biografer som finns i Sverige. I dag ägs fastigheten av Sundsvalls kommun och är en del av teaterkvarteren.

Läs mer:
Sveabiografen
Svea-biografen – artiklar