Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll
Meny Stäng

Stenstadsinventering

Utsikt mot Stora Torget, 1965.
Fotograf: Ragge Ellefsson, Norrlandsbild
Bildkälla: Sundsvalls museum

Under åren 2008-2010 genomfördes en inventering av värdefull bebyggelse inom riksintresset Stenstaden. Den gjordes enligt en modell som Stockholms stad tagit fram där byggnaderna klassas i olika färger: grön, blå, gul eller grå. Grön- och blåklassade byggnader rankas som särskilt värdefulla. Gulmarkerade byggnader är också värdefulla för miljön men kan ha förändrats över tid eller tillhöra en annan byggnadstradition. Även grå byggnader är värdefulla men de är från en annan tidsepok och har därför inte värderats i inventeringen.

Syftet med inventeringen var att tydliggöra byggnadernas kulturvärden enligt plan- och bygglagen i förhållande till riksintressets värdebeskrivning som omfattar 1890-talets stadsbyggnadskonst. Den gav också värdefull beskrivning av byggnaden vid tillfället för inventeringen.

Inventeringen ska ses som en riktlinje och vägledning. En antikvarisk bedömning bör alltid ske inför restaurering eller förändring.

Inventering 2009, Bebyggelse uppförd ca 1880 t o m 1919 inom Stenstaden. Slutrapport
Inventering 2010, Resterande bebyggelse inom riksintresset. Slutrapport

Inventeringsmaterial, bebyggelsen