Vad vill du veta om Sundsvalls historia?

 

Här kan du ställa frågor om stort och smått som rör Sundsvallsområdets historia och människorna som har levat här.

Vi kommer att göra vårt bästa att besvara dina frågor och vägleda dig i Sundsvallsminnen och andra källor till kunskap om den lokala historien.

Du skickar in dina frågor och funderingar via formuläret på den här sidan och får svar via e-post. Frågor och svar publiceras sedan här så att fler får möjlighet att lära sig mer.

(Med Sundsvallsområdet menar vi nuvarande Sundsvalls kommun.)

Ställ en fråga om Sundsvalls historia

Personer

Jag skulle vilja veta mer om lokalforskaren och författaren Algot Hellbom, vad finns hos er?
Svar:

Hos Medelpadsarkiv finns ett Hellbom-arkiv innehållandes manuskript och publikationer. Medelpadsarkiv har också ett arkiv efter Algots far August Hellbom. I tidskriften Sundsvallsbygden finns ett porträtt av Algot Hellbom. I vårt referensbibliotek finns många av hans skrifter. Välkommen!

Hur länge fanns det borgmästare i Sundsvall?
Svar:

Stadens första kända borgmästare, Axel Kristofferson, tillträdde 1627. Därefter följde en lång rad av borgmästare. Sundsvalls sista borgmästare hette Bengt Åström. Han var borgmästare 1954-1971. Ämbetet avskaffades 1971. På Sundsvallsminnen finns en redogörelse över alla som innehade borgmästartiteln: Lista över borgmästare i Sundsvall.

Händelser

Stängde skolorna i Sundsvalls kommun under spanska sjukan 1918-1919?
Svar:

På Sundsvallsminnen finns en hel del material som rör spanska sjukan. Följ länken nedan. För att ta reda på hur de olika skolorna agerade så kan du titta i skolornas dagböcker för perioden och se om de stängde på grund av smittosam sjukdom. Materialet för stadens och landskommunernas skolor finns på Medelpadsarkiv.

Platser

Jag undrar vilken adress skräddare J.A. Brodin bodde på under tidigt 1900-tal?
Svar:

På Sundsvallsminnen finns flera av Sundsvalls adresskalendrar publicerade digitalt. Följ länken nedan. Via adresskalendern 1905, får du svaret. På Medelpadsarkiv finns flera, ännu ej digitaliserade adresskalendrar, som omfattar tiden 1880-1945. Adresskalendrarna kom inte varje år, så luckor finns för vissa perioder.

Jag har hört talas om en labyrint som ska ha funnits i Sundsvall någon gång för längesen. Vet ni något om den?
Svar:

Arvid Enqvist skriver i sina ”Äldre systematiska inventeringar av Medelpads fornminnen” om en trojeborg där St Olof enligt legenden ska ha förlustat sig. Trojenborgen eller labyrinten ska ha varit belägen någonstans vid Väderkvarnsbacken. I Medelpads kustband, bland annat i Lörudden, finns en labyrint bevarad. Deras funktion är oklar, men det finns olika teorier. Bland annat att vindar skulle fångas i labyrinterna.