Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll
Meny Stäng

Vad vill du veta om Sundsvalls historia?

 

Här kan du ställa frågor om stort och smått som rör Sundsvallsområdets historia och människorna som har levat här.

Vi kommer att göra vårt bästa att besvara dina frågor och vägleda dig i Sundsvallsminnen och andra källor till kunskap om den lokala historien.

Du skickar in dina frågor och funderingar via formuläret på den här sidan och får svar via e-post. Frågor och svar publiceras sedan här så att fler får möjlighet att lära sig mer.

(Med Sundsvallsområdet menar vi nuvarande Sundsvalls kommun.)

Ställ en fråga om Sundsvalls historia

Personer

Jag skulle vilja veta mer om lokalforskaren och författaren Algot Hellbom, vad finns hos er?
Svar:

Hos Medelpadsarkiv finns ett Hellbom-arkiv innehållandes manuskript och publikationer. Medelpadsarkiv har också ett arkiv efter Algots far August Hellbom. I tidskriften Sundsvallsbygden finns ett porträtt av Algot Hellbom. I vårt referensbibliotek finns många av hans skrifter. Välkommen!

Hur länge fanns det borgmästare i Sundsvall?
Svar:

Stadens första kända borgmästare, Axel Kristofferson, tillträdde 1627. Därefter följde en lång rad av borgmästare. Sundsvalls sista borgmästare hette Bengt Åström. Han var borgmästare 1954-1971. Ämbetet avskaffades 1971. På Sundsvallsminnen finns en redogörelse över alla som innehade borgmästartiteln: Lista över borgmästare i Sundsvall.

Händelser

Har det bott finska krigsbarn på Kubikenborgs herrgård?
Svar:

Under andra världskriget kom många ensamma krigsbarn till Sundsvallsområdet i flera omgångar. De placerades i fosterhem eller på andra ställen som till exempel barnkolonin i Gudmundsbyn och Kubikenborgs herrgård. Gustav Adolfsskolan fungerade under en tid som genomgångshem för barnen som sedan placerades ut i olika hem.

Krigsbarn från Finland bodde på Kubikenborgs herrgård under åren 1942-1946. I Sundsvallsminnens databas finns en artikel från Sundsvalls Tidning som berättar om när de 19 sista barnen lämnade herrgården 1946.

Länk till artikel

Jag skulle vilja veta mer om hur det var i Sundsvall under andra världskriget, såsom ransonering och dylikt. Finns det bildmaterial att titta på?
Svar:

Under rubriken Polis, brandkår och försvar finns en artikel med rubriken ”Försvar och beredskap” som kanske kan ge några ledtrådar till var det finns mer information att hämta.

De lokala tidningarna är förstås också en bra källa till kunskap om det som var aktuellt då och om hur konsekvenserna av kriget också gav sig till känna i Sundsvall med omnejd. I Sundsvallsminnens databas finns det en del artiklar från de lokala tidningarna. Fullständiga tidningar finns som mikrofilm på Medelpadsarkiv och på många länsbibliotek.

Kristidsnämndens arkiv kan också vara intressant för dig att titta på. Det arkivet finns på Medelpadsarkiv.

När det gäller bilder så finns det fotografier i Sundsvallsminnens databas. Du hittar dem lättast via sökfunktionen Dokumentsök. Sundsvalls museum har en stor mängd bilder publicerade på i webbportalen Digitalt museum. Där är det möjligt att fritextsöka men tyvärr är det ganska ont om bilder från 1930- och 40-talen.

Information om Medelpadsarkiv

Digitalt museum

Stängde skolorna i Sundsvalls kommun under spanska sjukan 1918-1919?
Svar:

På Sundsvallsminnen finns en hel del material som rör spanska sjukan. Följ länken nedan. För att ta reda på hur de olika skolorna agerade så kan du titta i skolornas dagböcker för perioden och se om de stängde på grund av smittosam sjukdom. Materialet för stadens och landskommunernas skolor finns på Medelpadsarkiv.

Platser

Jag undrar vilken adress skräddare J.A. Brodin bodde på under tidigt 1900-tal?
Svar:

På Sundsvallsminnen finns flera av Sundsvalls adresskalendrar publicerade digitalt. Följ länken nedan. Via adresskalendern 1905, får du svaret. På Medelpadsarkiv finns flera, ännu ej digitaliserade adresskalendrar, som omfattar tiden 1880-1945. Adresskalendrarna kom inte varje år, så luckor finns för vissa perioder.

Jag har hört talas om en labyrint som ska ha funnits i Sundsvall någon gång för längesen. Vet ni något om den?
Svar:

Arvid Enqvist skriver i sina ”Äldre systematiska inventeringar av Medelpads fornminnen” om en trojeborg där St Olof enligt legenden ska ha förlustat sig. Trojenborgen eller labyrinten ska ha varit belägen någonstans vid Väderkvarnsbacken. I Medelpads kustband, bland annat i Lörudden, finns en labyrint bevarad. Deras funktion är oklar, men det finns olika teorier. Bland annat att vindar skulle fångas i labyrinterna.