Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll
Meny Stäng

Baptistförsamlingar

Elimkyrkan vid Nytorget. Uppförd 1880 och restaurerad 1888-1890. Bildkälla: Sundsvalls museum.

Elimkyrkan vid Nytorget. Uppförd 1880 och restaurerad 1888-1890.
Bildkälla: Sundsvalls museum.

Baptismen kom till Sverige via Tyskland och Danmark. Det är den första av de så kallade separatistiska eller fria samfunden i landet. Den stora skiljelinjen mot den rådande statskyrkan är att man förrättar vuxendop – barndopet anses sakna grund i Bibeln.1848 förrättades det första vuxendopet i landet och samma år bildades i norra Halland den första baptistiska församlingen. Den tidigare prästen i Rogsta, Anders Wiberg, blev baptismens stora ledargestalt under de första decennierna. Till Sundsvall kom baptismen med köpmän och hantverkare. Körsnären P F Hejdenberg blev den som förrättade de första vuxendopen i området.

1855 bildades Sundsvalls baptistförsamling och via den missionsverksamhet som knöts till församlingen blev den en viktig aktör för rörelsens spridning i Norrland.
De tidiga pionjärerna fick utstå förföljelser och trakasserier, framför allt från myndigheter och statskyrkan. Böter och häktningar var vanliga.

Baptistsamfundet, som bildades 1857, har gett upphov till flera samfund som praktiserar vuxendop – Helgelseförbundet, Örebromissionen och Pingstkyrkan är några sådana exempel. I Sundsvall finns sedan 1923 en aktiv Pingstförsamling som numera är den största av frikyrkoförsamlingarna.

Läs mer:
Baptistförsamlingar – artiklar