Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll
Meny Stäng

Casino

Kring 1840, när Sundsvalls hamn börjat sjuda av liv och hamnområdet iordningställts, öppnade källarmästaren Johan Enqvist ett värdshus på hamnplanen, som fick namnet Casino. Det var ett ståtligt hus som blev ett vackert blickfång från sjösidan. Casino var både hotell och restaurang och blev en träffpunkt för i synnerhet sjöfolk men även för andra. Snart blev det också Sundsvalls främsta nöjeslokal, där allehanda tillställningar för stadsborna anordnades. Där var ofta maskerader och baler och ibland teater, cirkus eller olika uppträdanden. Casino var det självklara stället för alla större fester i stan.

Johan Enqvist avled 1847. Verksamheten drevs vidare av hans änka Inga Enqvist och sonen Hampus.

På 1850-talet kom G. F. Knaust till Sundsvall och började arbeta som biljardmarkör på Casino. Han lärdes snart upp i de flesta sysslor både i köket och i övriga delar av verksamheten. Nu inföll Casinos storhetstid. Staden växte och med den nöjeslivet. Casino byggde ut och det blev allt fler och större tillställningar där. Efter några år startade Knaust egen restaurang i närheten. Även han kompletterade strax med hotellverksamhet, det rådde stor brist på hotellrum i Sundsvall vid denna tid. År 1862 gifte sig Hampus Enqvist, lämnade krögarlivet och återgick till familjens jordbruk i Sidsjö.

År 1866 drogs Casinos utskänkningstillstånd in. Staden behövde marken för hamnens räkning, vilken då befann sig i stark expansion. Inga Enqvist tvingades sälja i juli samma år. Vid den tiden hade också Knaust övertagit Casinos ställning som restaurang och fått utskänkningstillstånd. Men staden hade nu förlorat sin främsta nöjeslokal. Det dröjde tills Tivoli och Rullan på norra stranden kommit igång i början på 1870-talet, innan nöjeslivet åter blev som på Casinos tid.

Casinos byggnader stod kvar några år till. Staden hyrde ut dem till Sundsvalls arbetareförening. Under tiden hade planeringen för järnvägen fortsatt. År 1873 beslöt stadsfullmäktige att sälja Casinos byggnader och överlämna marken till järnvägsbolaget. Byggnaderna revs samma år och såldes till en murare i Landskrona.