Ludvig Nordström 1882-1942

Ludvig Nordström. Fotograf: Okänd Bildkälla: Medelpads Fornminnesförening

Ludvig Nordström.
Fotograf: Okänd
Bildkälla: Medelpads Fornminnesförening

Ludvig ”Lubbe” Nordström föddes 1882 i Härnösand. År 1901 tog han studentexamen i Härnösand och samma år flyttade han till Uppsala. Där studerade han under två terminer litteraturhistoria och filosofi.

Under åren 1903-1905 arbetade Ludvig Nordström som journalist på Sundsvalls Tidning, och 1906-1908 som medarbetare på Västernorrlands Allehanda. Därefter kom han att verka som fri författare. Mest känd är han nog för radioreportaget ”Med Ludvig Nordström på husesyn”. Programserien gavs också ut som bok med namnet Lort-Sverige och vållade stor uppmärksamhet och debatt om de bostadssociala bristerna i det svenska samhället

Läs mer:
Biografi om Ludvig Nordström
Ludvig Nordström-sällskapet