Minnen från strejken

Inför 50-årsminnet av Sundsvallsstrejken publicerade Nya Samhället (Dagbladets föregångare) intervjuer med personer som minns tillbaka på händelserna 1879.

Det finns fler minnen och intervjuer, publicerade i olika tidningar och tidskrifter, av dem som upplevde strejken. Nedan presenteras ett urval.

Nya Samhällets intervjuer 1929:

1929-05-25 De gamla från 1879 berätta
1929-05-25 Kubikenborgs arbetare började strejken efter bryskt disponentbesked
1929-05-25 En pratstund med de strejkandes främste talman, I. Boström
1929-05-25 Handfasta karlar togo de tvehågsna med utan öppet tvång eller våld
1929-05-25 Flydde undan soldater över löstimret, svagt försvar åt sjösidan!
1929-05-25 Fångtransport från Tunadal till Groth – Farligt att bära fana
1929-05-25 Svartviks arbetare fingo lön även för strejktiden – Ansågos tvingade gå med
1929-05-25 De strejkandes skosulor skulle bli röda av blod, hotade landshövdingen
1929-05-25 Vi kokade kaffe på gammal sump i karamellburk
1929-05-25 Medlem av deputationen som krävde stängningen av krogarna i staden
1929-05-25 Rena slaveriet på den tiden, annan värld nu
1929-05-25 Förtvivlade utvägar
1929-05-25 Lägret på norra stadsberget
1929-05-25 Även Hässjöborna voro med
1929-05-25 Fördes till Thule men frigåvos efter bättre granskning
1929-05-25 Publiken tröttnade höra på Röst efter tvenne predikningar
 
Övriga minnen och intervjuer om Sundsvallsstrejken 1879:
 
1935-12-24 Frikyrkoman – Strejkledare. Masinist Isak Boström berättar av E. Genitz
1938 Ur ”Hågkomster” om Sundsvallsvallsstrejken 1879 av Lars Tingsten
1939-05-03 Närkingen på Alnö som var med under storstrejken 1879
1941-10-27 August Palm skrämde Isak Boström
1941 Isak Boström. Arbetarnas talesman i Sundsvallsstrejken av Gösta Söderlund
1944 Isak Boström och Sundsvallsstrejken av Reinhold Olsson
1949-08-13 Kom av misstag med i strejken år 1879
1954 Sundsvallsstrejken och Curry Treffenberg av Ernst Treffenberg