Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll
Meny Stäng

Metodistförsamlingar

Metodistkyrkan vid Kyrkogatan 29 år 1966. Altarmålningar av Sven Linnborg. Fotograf: Paul Lindgren.

Metodistkyrkan vid Kyrkogatan 29 år 1966. Altarmålningar av Sven Linnborg.
Fotograf: Paul Lindgren.

Den brittiska formen av metodism hade först kommit till Sverige i mindre skala under 1830- och 1840-talen, men den större spridningen skedde från 1860-talet genom svenska sjömän som återvände från Amerika där de anslutit sig till metodismen i dess amerikanska form. Metodistiska församlingar bildades framför allt i kuststäder och på Gotland. Metodistkyrkan i Sverige etablerades 1868 och blev 1876 erkänt som trossamfund av staten.

Grönsakshandlare Karl Lundborg och hans hustru införde metodismen till Sundsvall. Varmt religiösa och gripna av metodistkyrkans lära samlade dessa nio personer som den 1 mars 1879 slöt sig samman till metodistförsamlingen Bethania. De hade ordnat en liten predikolokal på Stenhammaren, och Lundborg lyckades 1879 vid Metodistkyrkans årskonferens i Stockholm genomdriva att en predikant sändes upp till Sundsvall för att överta och utveckla den lilla församlingen.

1882 inköptes en tomt som låg i hörnet av Köpmangatan-Thulegatan mitt emot nuvarande Betlehemskyrkan. År 1885 byggde församlingen ett kapell som brann ner vid den stora branden midsommaren 1888. Den lilla församlingen kämpade vidare och höll möten i olika lokaler, i Godtemplarnas provisoriska hus på Köpmangatan, i skolhus och i en förhyrd lokal på Sjögatan. En riksinsamling gav 23 000 kr som gjorde det möjligt att bygga en ny kyrka.

Metodistkyrkan (Betaniakyrkan) invigdes den 16 oktober 1892. Kyrkan är inspirerad av italiensk renässans men har även influenser av den amerikanska kyrkobyggnadsstilen. Byggmästare och arkitekt är C. J. Henriksson. Kyrkan dekorerades med bland annat tre tavlor av Sven Linnborg. Träinredningen och predikstolen utfördes av sundsvallssnickaren J. Gestrin. Kyrkan rymde 400 personer. Otroligt nog kostade uppförandet av kyrkan inte mer än 32 000 kr. Detta tack vare församlingsmedlemmarnas ideella medverkan.

I januari 1989 upphörde församlingen, som dessförinnan hade upplevt en splittring. Över hälften av medlemmarna följde sin pastor och bildade en ny församling under namnet Bibelcentret. Övriga medlemmar flyttade till församlingen i Gävle.

KFUK-KFUM köpte byggnaden 1983 men sålde fastigheten 2010 till det privata fastighetsbolaget Totalförvaltning.

Läs mer:
Metodistförsamlingar – artiklar