Sammanställning över de lokala tidningarna

 

Sundsvalls Tidning 1841- *
Sundsvalls Posten 1853-1962**
Medelpads Allehanda 1874-1881
Sundsvallstidningen Norrland 1881-1882
Ny Folktidning 1884-1887
Norrlänningen 1887-1894***
Sundsvalls Nyheter 1891-1893
Nordsvenska Dagbladet 1892-1894
Norrlands Veckoblad 1893-1895
Dagbladet Nya Samhället 1900-2015
Medelpads Dagblad 1918-1930
Medelpads-Kuriren 1919-1921****
Arbetets Frihet 1924-?
Arbetarfolket 1935-1956

* Före 1873 har tidningen andra namn: Alfwar och Skämt 1841-1850,  Norrländska
Korrespondenten 1851-1859 och Nya Norrländska Korrespondenten 1860-1872.

** Dilettanten 1853-1858.

*** Nya Norrlänningen 1894-1898, Sundsvalls Dagblad 1898-1902, Nordsvenska
Posten 1903-1905 och Norrlandstidningen 1905-1917.

**** Norrlands-Kuriren 1921-1938.