Varv & rederier

Mohögs varv vid Vindskärsvarv, Skönsmon. Fotograf: Okänd Bildkälla: Sundsvalls museums fotoarkiv

Mohögs varv vid Vindskärsvarv, Skönsmon.
Fotograf: Okänd
Bildkälla: Sundsvalls museum

Det fanns ett skeppsbyggeri på Lövgrundsholmen i Klingerfjärden redan åren 1664-1679. Varv och rederier blev dock betydande näringar först 100 år senare när den snabba ökningen av trävaruexporten skapade brist på fartyg. Det första varvet i Sundsvall anlades år 1798 av Petter Mützell på Selångersåns norra strand – mittemot nuvarande Varvsgränd. Kort därefter anlade Härnösandsbon och lektorn Pehr Hellzén ett varv i Wifsta i Timrå, det som kom att heta Wifsta Varf.

Perioden 1781-1810 byggdes 74 fartyg i Sundsvall. I slutet av 1820-talet bestod Sundsvalls handelsflotta av 12-15 större fartyg och 8-10 mindre. Antalet sjömän var vid denna tid 70-100. Wifsta varf var fortfarande det största varvet, men det så kallade Nya varvet som anlades av Sundsvalls stad år 1836 var utrustat med hela 8 bäddar. Det sysselsatte ibland uppemot 300 arbetare och var därmed stadens största arbetsplats.

Läs mer:
Förteckning över varv och rederier

”G. F. Cawallin – Storredare” publicerad i Sundsvalls Tidning 1952 – artikelserie
”Sjöfart och skeppsbyggeri” publicerad i Sundsvalls Tidning 1969 – artikelserie