Kulturarvsplatser

I landskapet finns historien inneboende mer eller mindre synlig. Nedan finner du platser där historien är synliggjord; antingen av de som själva skapade kulturarvet eller av oss nutida människor som vill berätta om det förflutna som skapat vår nutid.

Spår från förhistorien

Medeltida kyrkor

Bebyggelse och övrigt

Friluftsmuséer