Sök i Sundsvallsminnen

I Sundsvallsminnen kan du söka information och källmaterial i databasen och på webbsidorna.

Sök på webbplats
Här söker du bara i webbsidornas innehåll. Webbsidorna har olika teman och under varje tema finns det flera nivåer där du kan fördjupa dig inom olika ämnen. Här finns också länkar till artiklar, publikationer, fotografier och annat som finns i databasen.

Sök i databas
Sundsvallsminnens databas har flera delar och du kan bara att söka i en del åt gången. Du kan välja mellan: