Varför hittar jag inte det arkiv eller den samling som jag söker?

Det kan finnas flera skäl till varför du inte hittar det arkiv eller den samling som du söker. Det vanligaste felet är dock att namnet inte är korrekt. Försök att bara söka på del av namn. Du kan söka på början av namn, slutet av namn och del av namn.

Databasen innehåller främst arkiv och samlingar som ägs eller förvaltas av Sundsvalls kommun, Föreningsarkivet Västernorrland och SCA Merlo arkiv. Det arkiv du söker kanske finns hos någon annan arkivinstitution. Använd gärna någon av Riksarkivets söktjänster när du inte hittar det du söker i Sundsvallsminnen.