Stadsdelar

Storgatan västerut. Till vänster kyrkbacken. Fotograf: F. W. Hellberg Bildkälla: Sundsvalls museums fotoarkiv

Storgatan västerut. Till vänster kyrkbacken.
Fotograf: F. W. Hellberg
Bildkälla: Sundsvalls museums fotoarkiv

Sundsvall har sina årsringar. Den äldsta samlade bebyggelsen hittar vi i centrum. Stenstaden byggdes till stor del upp under 1890-talet. Men det finns också äldre byggnader från tiden före den stora stadsbranden 1888. Runt Stenstaden växte det upp en trähusbebyggelse. Sedan har staden växt ut i etapper. Vissa perioder byggdes det oerhört mycket – 1960- och 70-talen var en sådan period. Andra tider var utbyggnadstakten lugnare.

Stadsplaneidealen har förändrats under årens lopp, från strikta rutnätsplaner till friare planer med mycket grönt mellan husen. Under 1950-talet präglades stadsplanerna av variationsrikedom och ett harmoniskt samspel mellan landskap och byggnader.