Sundsvallsstrejken 1879

Skämtteckning av landhövding Curry Treffenberg i spetsen för den beväpnade styrkan under sundsvallsstrejken 1879. Bildkälla: Fäderneslandet

Skämtteckning av landhövding Curry Treffenberg i spetsen för den beväpnade styrkan under sundsvallsstrejken 1879.
Bildkälla: Fäderneslandet

I slutet av maj 1879 lade arbetarna vid flertalet sågverk i sundsvallsområdet ner arbetet och samlades på Skarpskyttelägret i Skönsmon. Sågverksindustrin befann sig i en djup depression och patronerna i Sundsvall hade beviljats ett statligt stödlån på 3 miljoner kronor. Trots detta gick man ut med en lönesänkning, vilket ledde till arbetsnedläggelse och Sundsvallsstrejken. Landshövding Treffenberg kom att spela en viktig roll i händelseförloppet, men han hade gott stöd av kung Oscar II. Treffenberg kunde rekvirera hundratals fotsoldater, sex kanonbåtar och ett minfartyg för att stävja strejken.

Huruvida strejken var planerad eller spontan diskuteras fortfarande, men det misslyckade resultatet ledde bevisligen till en organisering av den socialistiska arbetarrörelsen i sundsvallsområdet.