Adresskalendrar

I Sundsvall kom adresskalendrar ut mellan åren 1880-1945. Utgivningen var oregelbunden och innehållet varierade. Men de ger alla mycket information om Sundsvall och dess invånare.

Adresskalendrarna innehåller förteckningar över stadens invånare, företag och inrättningar. Utförliga annonser berättar mer om de lokala företagen. Här finns också yrkesregister, samhällsinformation och förteckningar över vem som äger tomter och fastigheter.

Adresskalendrarna kan vara svåra att få tag på så för att göra dem mer tillgängliga digitaliseras de av Sundsvalls kommunarkiv och blir tillgängliga här i Sundsvallsminnens databas.

Digitaliserade adresskalendrar:

1889 (stor pdf-fil, 80 mb)

1902 (stor pdf-fil, 86 mb)

1905 (stor pdf-fil, 121 mb)

1918-1919 (stor pdf-fil, 95 mb)

1936 (stor pdf-fil 110 mb)