Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll
Meny Stäng

Skogsindustri

Vy över Tunadals sågverk och hamnområde. Fotograf: Okänd Bildkälla: Sundsvalls museums fotoarkiv

Vy över Tunadals sågverk och hamnområde.
Fotograf: Okänd
Bildkälla: Sundsvalls museums fotoarkiv

Skogsindustrins snabba utveckling efter 1850 berodde dels på en kraftigt ökad efterfrågan på sågade trävaror från England, dels på det kommersiella livets avreglering. År 1812 avskaffades det bottniska handelstvånget, 1864 infördes näringsfrihet i Sverige, sågningen avreglerades i etapper åren 1828-1863, tullen på trävaruutförsel avvecklades 1835-1864 och de engelska importtullarna avskaffades slutgiltigt 1866.

Den första ångsågen i Sverige anlades i Tunadal norr om Sundsvall år 1849. I början av 1870-talet fanns 24 ångsågar i Medelpad, vid sekelskiftet det dubbla. Enbart på Alnön fanns under en period 16 samtida sågverk.

Vid första världskrigets utbrott svarade Sundsvallsdistriktet för 25% av värdet av den norrländska trävaruexporten och drygt en tredjedel av värdet av massaexporten. Under 1920- och 1930-talen lades en stor del av sågverken ned. Under denna period övertog massan rollen som den viktigaste exportprodukten.

Läs mer:
Skogen – råvara och kapital – artikel
Vattensågar och ångsågar – artikel
Sågverksindustri – artikel
Massa och papper – artikel