Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll
Meny Stäng

Jag skulle vilja veta mer om hur det var i Sundsvall under andra världskriget, såsom ransonering och dylikt. Finns det bildmaterial att titta på?

Under rubriken Polis, brandkår och försvar finns en artikel med rubriken ”Försvar och beredskap” som kanske kan ge några ledtrådar till var det finns mer information att hämta.

De lokala tidningarna är förstås också en bra källa till kunskap om det som var aktuellt då och om hur konsekvenserna av kriget också gav sig till känna i Sundsvall med omnejd. I Sundsvallsminnens databas finns det en del artiklar från de lokala tidningarna. Fullständiga tidningar finns som mikrofilm på Medelpadsarkiv och på många länsbibliotek.

Kristidsnämndens arkiv kan också vara intressant för dig att titta på. Det arkivet finns på Medelpadsarkiv.

När det gäller bilder så finns det fotografier i Sundsvallsminnens databas. Du hittar dem lättast via sökfunktionen Dokumentsök. Sundsvalls museum har en stor mängd bilder publicerade på i webbportalen Digitalt museum. Där är det möjligt att fritextsöka men tyvärr är det ganska ont om bilder från 1930- och 40-talen.

Information om Medelpadsarkiv

Digitalt museum