Månadsarkiv: maj 2018

 • Sundsvall 1891, en tidsbild

  ”Om tusen år” var rubriken för en innehållsrik och personlig betraktelse om det Sundsvall som redaktör Gustaf Reinhold Peterson beskrev i en artikel i augusti 1891. Han ville berätta för framtida sundsvallsbor om hur staden hade byggts upp efter branden 1888, och hur den nu tre år senare var en ny stad med framtidstro. Han skrev om handel och sjöfart, […]

  • 7 maj 2018 14:13
 • Vy över norra sidan av Sundsvalls hamn. I förgrunden syns två båtar och i bakgrunden Norra stadsberget, byggnaden Tivoli och lasarettet

  Månadens bild, maj 2018

  Vy över hamnens norra del. I förgrunden ligger ett oidentifierat segelfartyg och hjulångaren ”Swartvik”. Den stora ljusa byggnaden till vänster i bilden är lasarettet och i mitten av bilden, bakom hjulångaren skymtar delar av kallbadhuset. På bildens högra del syns värdshuset Tivoli och längst upp till höger syns doktor Olof Wikströms villa ”Breidablick”. Bilden är […]

  • 1 maj 2018 00:01