Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll
Meny Stäng

Teatersällskap

Fram till dess att järnvägen var utbyggd var det den varmare delen av året som gällde som teatersäsong, eftersom det var när sjön var isfri som de resande teatersällskapen kunde nå Sundsvall per båt. Staden besöktes bl a av det Elfforska teatersällskapet, av August Lindbergs sällskap och av J F Smitts sällskap. Dessa stannade oftast bortåt en månad då de hade flera pjäser, sångframträdanden m m på sin repertoar. Dramatiska teatern från Stockholm framträdde också i Sundsvall. I den nya teaterbyggnaden från 1894 distanserade sig borgerligheten från mer varietéartade framträdande som spelats på de tidigare teatrarna, men vid sidan av Ibsen, Strinberg, Shakespear, gavs också t ex operetter.

1933 bildades Sundsvalls teaterförening som en lokalavdelning till Riksteaterns folkrörelse. Sundsvalls teater besöktes 1930-talet av både Dramaten och Riksteatern men fortfarande också av enstaka privata teatersällskap. Från 1950-talet tog kommunen ett allt större ansvar för teaterutbudet och stödde teaterföreningens verksamhet, vars ryggrad blev ett abonnemangsystem där publiken köpte säsongs abonnemang på föreställningarna.

När länets regionteater byggdes upp under det radikala 1970-talet skedde detta i Härnösand, men föreställningarna var ofta sådana att det blev möjligt att turnera till Folkets Hus, skolor och bygdegårdar i länet. Traditionerna med sommarteater återupplivades på 1970-talet inte minst av regionteatern och har sedan dess fortsatt , oftast i form av amatörteater med professionellt stöd i nyckelroller. Barnteaterns ställning har genom kommunala insatser blivit allt livaktigare under 1900-talets senaste årtionden. Circus Elvira har sedan mitten av 1980-talet sin bas i Sundsvall där de gett särskilt många barnföreställningar.