Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll
Meny Stäng

Sundsvallsstrejken

I slutet av maj 1879 lade arbetarna vid flertalet sågverk i Sundsvallsområdet ner arbetet och samlades på Skarpskyttelägret i Skönsmon. Sågverksindustrin befann sig i en djup depression och patronerna i Sundsvall hade beviljats ett statligt stödlån på 3 miljoner kronor. Trots detta gick man ut med en lönesänkning, vilket ledde till arbetsnedläggelsen – Sundsvallsstrejken. Landshövding Treffenberg kom att spela en viktig roll i händelseförloppet, men han hade gott stöd av Oscar II. Treffenberg kunde rekvirera hundratals fotsoldater, sex kanonbåtar och ett minfartyg för att stävja strejken.Huruvida strejken var planerad eller spontan diskuteras fortfarande, men det misslyckade resultatet ledde bevisligen till en organisering av den socialistiska arbetarrörelsen i sundsvallsområdet.

Läs mer:

Litteraturförteckning
Artikelförteckning