Utrikeshandel

Sundsvalls hamn. Fotograf: Norrlandsbild Bildkälla: Sundsvalls museum

Sundsvalls hamn 1949.
Fotograf: Norrlandsbild
Bildkälla: Sundsvalls museum

Medelpad var länge ett isolerat landskap med blygsam handel, men i slutet av 1600-talet påbörjades en kraftig utveckling med Sundsvall som centrum. Export, rederier och skeppsbyggeri gick hand i hand och en kår av handelskapitalister framträdde. De mer betydande bland dessa var Jacob Polack, Sivert Bistedt och Peter Modeen, vilka från 1720-talet och framåt engagerade sig i omfattande trävaruhandel och skeppsbyggeri. Handeln blev nu den mest betydande borgarnäringen. De viktigaste exportprodukterna från distriktet var trävaror, järn och tjära.

Läs mer:
Utrikeshandel – artikel